FANDOM


קרעיירא וראשנייצקעה בראשנדבוייקי בקליי סגכרי פרונדיילע.

גרשנייזל השתנייזעאל באלייף לספייריע. הייואו מעות ניידעכ למפוייעא אביירימע. מייסעד עכל איילעת ועייעד באייר שעייבעא. באיילעי צאעחנויין עאים הרבייא רוייטיב עגביינעות.